මෙවලම් ලු

අපි ක්රීඩා සඳහා හැක්ස්මැෙල්ෂියා නිර්මාණය,හොරා මෙවලම්,පුහුණුකරු මෙවලම්

Top එකොළහක් වැටෙයි මෙවලම

Top එකොළහක් වැටෙයි මෙවලම

Top එකොළහක් පාපන්දු කළමනාකරු ෆේස්බුක් ඉතා ජනප්රිය ක්රීඩාවක් වන මෙය. ක්රීඩාව බොහෝ පරිශීලකයන් ඇති අතර එය මේ සියල්ල ක්රීඩාව වැනි පෙනේ. නමුත් තරගය අපි එය හැක් කිරීම සඳහා මෙවලමක් ලස්සන අමාරු deoarce නිර්මාණය. ඒ ද හැක්භාවිතා කිරීමට ඉතා පහසු පෙළ, ඉතා ලස්සන අතුරු මුහුණතක්. වැටෙයි වේ 100% ටෙලොමෙරස් පංතියක සෑම වරක් සෑම යාවත්කාලීන කරන 2 සති. මෙම මෙවලම සමගින් ඔබ ටෝකන් පත් නම්න් සහ අසීමිත මුදල් එකතු කල හැක.

 

උපදෙස්:

  1. Top එකොළහක් වැටෙයි මෙවලම ධාවනය වූ වැටෙයි බාගත
  2. ඔබේ ෆේස්බුක් විද්යුත් ඇතුලත් කරන්න
  3. කොපමණ ටෝකන් පත් හෝ මුදල් ඇතුලත් කරන්න
  4. Add බොත්තම ඔබන්න ක්ලික් කරන්න

 

විශේෂාංග:

  • අසීමිත ටෝකන් පත්
  • අසීමිත මුදල්

 

 

බාගත-බොත්තම-තැඹිලි

 

 

bot_safe

website security

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

...