මෙවලම් ලු

අපි ක්රීඩා සඳහා හැක්ස්මැෙල්ෂියා නිර්මාණය,හොරා මෙවලම්,පුහුණුකරු මෙවලම්

මාරක Kombat එක්ස්, iOS ඇන්ඩ්රොයිඩ් වැටෙයි මෙවලම

මාරක Kombat එක්ස්, iOS ඇන්ඩ්රොයිඩ් වැටෙයි මෙවලම

Mortal Kombat X is now available for iOS devices, හා මැයි ඇන්ඩ්රොයිඩ් එනවා. ඉස්තරම් රූප සමග, මෙය ඔබට මනුෂ්ය Kombat සටන්කරුවන් ඔබේ ම කණ්ඩායම නිර්මාණය කිරීමට ඇති ඇති වන ක්රීඩාව වන්නේ, මනුෂ්ය Kombat සෙබලුන් එකතු, පාර්ශවය යුද්ධවල දී තවත් ක්රීඩකයන් සමග තරග, unlock rewards in both mobile and console version. The teamMorehackshas created a hack tool for this game because we received a lot of requests. This game is hard to play without cheats, that’s why we release this මාරක Kombat එක්ස්, iOS ඇන්ඩ්රොයිඩ් වැටෙයි මෙවලම.

ඔබ කැමති නම් unlimited Koins හා unlimited Souls ඔබගේ ක්රීඩාව තුළ, our software is the perfect tool for you. With just a few clicks you can add any amount you want. එසේම, ඔබට අවශ්ය නම්, Alliance Points, you can add as many as you want with our hack tool. Very easy you will have unlimited power in Mortal Kombat X!

Mortal Kombat X iOS Android Hack Tool Features:

 • Unlimited Koins
 • අසීමිත ආත්ම
 • Unlimited Alliance Points
 • ද්විත්ව එක්ස්පී
 • The Best Proxy System
 • The latest Anti Ban Script
 • පළාත් සභා ස්ථාපනය අවශ්ය නොවේ
 • Jailbreak අවශ්ය නොවේ

සටහන: This is only the iOS version. When Mortal Kombat X will be realeased for Android we will update this tool. You will receive automatically all the updates we will do.

මෙම මෙවලම වන්නේ 100% භාවිතා කිරීමට ආරක්ෂිත. The Proxy system will assure a මුළුමනින්ම අවහිර කිරීමයි ටෙලොමෙරස් ක්රියාවලිය. අපේ මාරක Kombat එක්ස්, iOS ඇන්ඩ්රොයිඩ් වැටෙයි මෙවලම has also an විරෝධී බෑන් කේත රචනය which guarantees that you will not have problems with the game after you use this hack tool. දැන් බාගන්න මාරක Kombat එක්ස්, iOS ඇන්ඩ්රොයිඩ් වැටෙයි මෙවලම and become the best fighter!

Below you can see a proof that shows what you can do with our Mortal Kombat X iOS Android Hack Tool:

මාරක Kombat එක්ස්, iOS ඇන්ඩ්රොයිඩ් වැටෙයි මෙවලම

Mortal Kombat X iOS Android Hack Tool Instructions:

 1. බාගත Mortal Kombat X Hack
 2. USB හරහා පළාත් සභා සඳහා ඔබේ උපාංගය සම්බන්ධ
 3. ඔබගේ වේදිකාවක් තෝරන්න(ඇන්ඩ්රොයිඩ් /, iOS)
 4. ක්ලික් කරන්න ”සම්බන්ධ” බොත්තම
 5. Choose how you want to use our tool
 6. ආරක්ෂක පද්ධති සක්රීය කරන්න
 7. ක්ලික් කරන්න ”ආරම්භක වැටෙයි” බොත්තම
 8. ඔබේ උපාංගය සොයා විසන්ධි කිරීම සහ ගේම් ආරම්භ
 9. භුක්ති විඳීමට!

 

 

 

 

බාගත-බොත්තම-තැඹිලි

 

website security

...