Hack գործիքներ

Մենք ստեղծում ենք Hacks համար խաղերի,Cheats գործիքներ,Trainer գործիքներ

Download Cyberelevat0r iOS 7.1 Jailbreak

Download Cyberelevat0r iOS 7.1 Jailbreak

 

 

Good news friends.Cyberelevat0r iOS 7.1 Jailbreak is here and is available for download.Yes i0n1c relased Cyberelevat0r iOS 7.1 Jailbreak .

All you need to do is to download Cyberelevat0r iOS 7.1 Jailbreak on your Windows or Mac ( is available to download for Windows and Mac) then choose your device.You will see below a full list with devices below. Now select your Firmaware ( iOS 7.1 ; iOS7.1.1) and connect your device to PC via USB cable. Click Connect Device button and wait few minutes .When you see connected click Jailbreak Me button.Now wait and after is completed disconnect your device and have fun. Now you have jailbreak on your device .

Compatible with all iPhone, iPod touch, iPad and iPad mini models.
-iPhone 5 C
-iPhone 5 S
-iPhone 5
-iPhone 4S
iPhone 4
-iPhone 3GS
-iPad Mini
-iPad 4
-iPad 3
-iPad 2

-iPod Touch 5G
-iPod Touch 4G

Download Cyberelevat0r iOS 7.1 Jailbreak below for Windows and Mac:

 

բեռնել կոճակը նարնջագույն

 

iPhone_5c_711_cydia

website security
Կատեգորիաներ: Մյուսները

...