Công cụ Hack

Chúng tôi tạo ra Hacks cho Games,Cheats Công cụ,Công cụ huấn luyện viên

DMCA

morehacks tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác. morehacks có vấn đề về sở hữu trí tuệ rất nghiêm túc và cam kết đáp ứng nhu cầu của các chủ sở hữu nội dung trong khi giúp họ quản lý công bố các nội dung trực tuyến của họ.

Cần lưu ý rằng morehacks là một công cụ tìm kiếm đơn giản của hacks có sẵn tại một loạt các trang web của bên thứ ba.

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép vào một cách vi phạm bản quyền và có thể truy cập vào trang web này, bạn có thể thông báo cho đại lý bản quyền của chúng tôi, như được quy định trong Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ kỹ thuật số 1998 (DMCA). Đối với đơn khiếu nại của bạn là hợp lệ theo DMCA, bạn phải cung cấp các thông tin sau khi cung cấp thông báo về việc vi phạm bản quyền tuyên bố:

Một chữ ký điện tử hay của một người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả Xác định các công việc bản quyền đã bị vi phạm
Xác định các tài liệu mà là tuyên bố xâm phạm hay là đối tượng của các hoạt động xâm phạm và đó là để được gỡ bỏ
Cung cấp thông tin đầy đủ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ liên lạc với bên khiếu nại, như một địa chỉ, số điện thoại, và, nếu có sẵn, một địa chỉ thư điện tử
Một tuyên bố rằng các bên khiếu nại "trong đức tin tốt tin rằng việc sử dụng các tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý của nó, hoặc pháp luật "
Một tuyên bố rằng "thông tin trong thông báo là chính xác", và "theo hình phạt về tội khai man, bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc quyền cho là vi phạm "

Các thông tin trên đây phải nộp như một văn bản, fax hoặc gửi qua email thông báo tới các đại lý được chỉ định sau đây:

Attn: Văn phòng DMCA

Thông tin này không nên được hiểu như tư vấn pháp lý, để biết thêm chi tiết về các thông tin cần thiết cho các thông báo DMCA hợp lệ, thấy 17 U.S.C. 512(c)(3).

Địa chỉ email liên lạc: morehacks@yahoo.ro