Hack Verktyg

Vi skapar Hacks för spel,Fusk Verktyg,Trainer Verktyg

DMCA

morehacks respekterar andras immateriella rättigheter. morehacks tar frågor om immaterialrätt på största allvar och är beredda att möta behoven hos innehållsägare och samtidigt hjälpa dem att hantera publicering av sitt innehåll på nätet.

Det bör noteras att morehacks är en enkel sökmotor av hacka tillgängliga till en bred variation av tredje parts webbplatser.

Om du tror att ditt upphovsrättsskyddade verk har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätt och är tillgänglig på denna webbplats, Du kan meddela vår upphovsrättsombud, såsom anges i Digital Millennium Copyright Act från 1998 (DMCA). För din anmälan ska vara giltig enligt DMCA, Du måste ange följande information när de tillhandahåller kallelsen till upphovsrättsintrång:

En fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsägaren Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha kränkts
Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort
Rimligen tillräcklig information för att tillåta tjänsteleverantören att kontakta den klagande parten, t.ex. en adress, telefonnummer, och, om tillgänglig, en elektronisk postadress
Ett uttalande om att den klagande parten "i god tro anser att användningen av materialet på det sätt som påta inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess agent, eller lag "
Ett uttalande om att "informationen i anmälan är korrekt", och "under ed, den klagande parten är bemyndigad att agera på vägnar av ägaren av en exklusiv rätt som påstås ha kränkts "

Ovanstående information ska lämnas som en skriftlig, faxas eller mailas anmälan till följande utsedda ombud:

Att: DMCA Office

Denna information ska inte tolkas som juridisk rådgivning, för ytterligare information om de uppgifter som krävs för giltiga DMCA anmälningar, se 17 U.S.C. 512(c)(3).

Kontakta E-POST: morehacks@yahoo.ro