Alat Hack

Kami mencipta Hacks untuk Permainan,Cheats Tools,Alat Jurulatih

DMCA

morehacks menghormati harta intelek orang lain. morehacks mengambil perkara Harta Intelek sangat serius dan komited untuk memenuhi keperluan pemilik kandungan di samping membantu mereka menguruskan penerbitan kandungan secara dalam talian.

Ia harus diperhatikan bahawa morehacks adalah enjin pencarian mudah hacks didapati di pelbagai laman web pihak ketiga.

Jika anda percaya bahawa kerja hak cipta anda telah disalin dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta dan boleh diakses di laman web ini, anda boleh memberitahu Hak cipta ejen kami, seperti yang dinyatakan dalam Akta Hak Cipta Milenium Digital daripada 1998 (DMCA). Untuk aduan anda menjadi sah di bawah DMCA, anda mesti memberikan maklumat berikut apabila menyediakan notis pelanggaran hak cipta yang dituntut:

Tandatangan fizikal atau elektronik seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta Pengenalan kerja hak cipta yang dituntut dilanggar
Mengenal pasti bahan yang dituntut akan melanggar atau untuk menjadi subjek aktiviti pelanggaran dan yang akan dikeluarkan
Maklumat yang semunasabahnya mencukupi untuk membenarkan pembekal perkhidmatan untuk menghubungi pihak yang mengadu, seperti alamat, nombor telefon, dan, jika ada, alamat mel elektronik
Satu kenyataan bahawa pihak yang mengadu "dengan suci hati percaya bahawa penggunaan bahan tersebut mengikut cara yang diadukan itu tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang "
Suatu pernyataan bahawa "maklumat dalam pemberitahuan itu adalah tepat", dan "di bawah hukuman sumpah bohong, pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa telah dilanggar "

Maklumat di atas hendaklah dikemukakan sebagai bertulis, faks atau pemberitahuan melalui e-mel kepada Ejen Ditetapkan berikut:

Attn: Pejabat DMCA

Maklumat ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat undang-undang, untuk maklumat lanjut mengenai maklumat yang diperlukan untuk pemberitahuan DMCA sah, melihat 17 U.S.C. 512(c)(3).

Hubungi EMAIL: morehacks@yahoo.ro