Zouti Hack

Nou kreye antay pou jwèt,Astus Zouti,Trainer Zouti

DMCA

morehacks respects the intellectual property of others. morehacks takes matters of Intellectual Property very seriously and is committed to meeting the needs of content owners while helping them manage publication of their content online.

It should be noted that morehacks is a simple search engine of hacks available at a wide variety of third party websites.

Si ou kwè ke gen dwadotè travay ou te kopye nan yon fason ki konstitye kontravansyon copyright ak aksesib sou sit sa a, ou ka fè ajan copyright nou an, jan yo tabli nan Digital Millennium Copyright Act la nan 1998 (DMCA). Pou plent ou yo dwe valab anba DMCA a, ou dwe bay enfòmasyon sa yo lè bay avi sou kontravansyon an copyright reklame:

Yon siyati fizik oswa elektwonik nan yon moun ki otorize yo aji sou non mèt kay copyright Idantifikasyon an nan travay la dwadotè reklame yo te violation
Idantifikasyon nan materyèl la ki te reklame yo dwe Violation oswa yo dwe sijè a nan aktivite a Violation e ke se yo dwe retire
Enfòmasyon rezonab ase pèmèt founisè sèvis la yo kontakte pati plenyè a, tankou yon adrès, nimewo telefòn, ak, si sa disponib, yon adrès elektwonik lapòs
Yon deklarasyon ki di ke pati a pote plent "nan konfyans nan Bondye bon kwè ke pou sèvi ak materyèl la nan fason ki plenyen de se pa sa ki otorize pa mèt kay la copyright, ajan li, oswa lalwa "
Yon deklarasyon ki di ke "enfòmasyon ki nan notifikasyon an se egzat", ak "sou pèn fo temwayaj, pati a pote plent ki otorize yo aji sou non mèt kay la nan yon dwa eksklizif ki swadizan violation "

Dwe enfòmasyon ki anwo la a dwe soumèt kòm yon ekri, fakse oswa kouriyèl avi yo voye ba Deziyen Ajan ki anba la a:

Attn: Biwo DMCA

Enfòmasyon sa a pa ta dwe entèprete kòm konsèy legal, pou plis detay sou enfòmasyon ki obligatwa pou notifikasyon DMCA valab, wè 17 U.S.C. 512(c)(3).

Kontakte EMAIL: morehacks@yahoo.ro